Skip to main content

Zwanger!

Vervolgcontroles

De afspraken hierna zijn ‘vervolgcontroles’ en zullen ongeveer 15 minuten duren. Bij deze controles beoordelen we de groei en ligging van de baby en controleren we je bloeddruk en gewicht. Tevens luisteren wij altijd naar het hartje van de baby. Uiteraard is er ook ruimte om klachten en vragen te bespreken.

De controles zijn naarmate de zwangerschap vordert steeds vaker. Zo kom je in het begin van de zwangerschap om de vier weken en aan het einde van je zwangerschap zelfs elke week.

Af en toe zullen wij aanvullende controles doen zoals bloedonderzoek en urineonderzoek. Op bepaalde indicaties zoals je medische voorgeschiedenis, eerdere zwangerschap(pen) of je gewicht kan het zijn dat we in de zwangerschap een suikertest laten verrichten. Deze vindt normaal gesproken rond 24 weken zwangerschap plaats en is bedoeld om zwangerschapssuikerziekte uit te sluiten. Wanneer dit onderzoek op jou van toepassing is, zullen we dit op het spreekuur met je bespreken.

Rond 30 weken zwangerschap controleren we nogmaals je bloedwaarden op het ijzergehalte (Hb) voor het opsporen van bloedarmoede. Bij vrouwen die een Rhesus D negatieve rhesusfactor hebben, is er nog een extra bloedonderzoek nodig hierbij zullen we onderzoeken wat de rhesusfactor van de baby is. Als de baby Rhesus D positief is, zullen we rond de 30e zwangerschapsweek en na de bevalling een Anti-D injectie toedienen. Bij vrouwen die een Rhesus c negatieve bloedfactor hebben, is er alleen maar extra bloedonderzoek nodig. Hierbij zullen we onderzoeken of er antistoffen in je bloed te vinden zijn.